Početna

Jezici

U zavisnosti od uzrasta i nivoa znanja, deca se raspoređuju na jedan od postojećih kurseva.

Svi kursevi u ST NICOLAS SCHOOL se odvijaju po proverenim i priznatim programima stranih izdavača i traju po 9 meseci, sa pauzama za školske raspuste i praznike. Nastava se odvija dva puta nedeljno po 45 minuta ili jednom nedeljno u trajanju od 90 minuta, zavisno od želja i obaveza polaznika. Broj učenika u grupi je od 3 do 8, što ostavlja profesoru dovoljno vremena da se posveti svakom učeniku. Nastavu izvode profesori stranog jezika, obučeni za rad sa decom datog uzrasta. Časovi su dinamični i interaktivni, a profesor je spreman da u svakom trenutku svoje metode prilagodi situaciji i interesovanjima polaznika.

Program i same teme koje se obrađuju, prilagođene su uzrastu i interesovanjima polaznika. Cilj nam je da ih zainteresujemo za jezik i motivišemo za dalje učenje. Mešavinom konvencionalnih i savremenih metoda, korišćenjem raznovrsnih igara, audio i video materijala, deca se stavljaju u situacije u kojima je neophodno da govore strani jezik i tako pokažu svoj napredak. Zavisno od teme koja se obrađuje, zadate vežbe se rade individualno, u paru ili po grupama.

KURSEVI STRANIH JEZIKA ZA PREDŠKOLCE

ST NICOLAS SCHOOL posebnu pažnju posvećuje svojim najmlađim učenicima, o čemu svedoči broj raznovrsnih programa koji im se nude, kao i činjenica da je ST NICOLAS SCHOOL sertifikovani član projekta Piccolingo, koji je priznat širom Evrope, a ističe značaj učenja jezika u ranom uzrastu.
Možemo reći da su naše najveće priznanje upravo đaci koji su odrastali uz ST NICOLAS SCHOOL i usvajali različite strane jezike, a danas su i sami profesori stranih jezika.

Važno je istaći da ST NICOLAS SCHOOL vodi računa o tome da su kursevi stranih jezika za decu prilagođeni kognitivnom i fizičkom razvoju dece. Iz tog razloga, koristi se urođena sposobnost dece da reprodukuju govor kako bi se unapredili izgovor i intonacija.

Deca se ne susreću samo sa stranim jezicima, već i sa kulturološkim aspektima država u kojima se ti jezici govore. Na taj način ST NICOLAS SCHOOL promoviše pozitivan stav prema učenju stranih jezika, ali i prema drugim kulturama, običajima i ljudima.
Često se srećemo sa pitanjem - Kada početi? Ne postoji tačno utvrdjeno doba najbolje za početak učenja jezika, ali svi se slažu u jednom: što pre, to bolje.

Naš osnovni cilj je da najmlađim učenicima strane jezike predstavimo na način koji će ih zainteresovati i motivisati da sa učenjem nastave. Učenje jezika ne treba shvatati kao obavezu, već u njemu treba uživati. Iz tog razloga je nastava za naše najmlađe polaznike organizovana tako da kroz pesmu i igru usvajaju vokabular, gramatička i sintaksčika pravila stranog jezika.

 

 

Pet razloga zašto bi trebalo deci uvesti učenje stranih jezika što je ranije moguće:

• Akcenat: Već je poznato da deca koja počnu da uče jezik u veoma ranom dobu imaju mnogo bolje šanse da izbegnu „strani“ akcenat kada govore neki drugi jezik. Kako postajemo stariji, sve je teže naučiti dodatne jezike sa izgovorom maternjeg govornika.

• Uživanje: Mala deca vole da uče. Nije im važno da li određena aktivnost unapređuje njihove kognitivne sposobnosti ili motoričke veštine. Oni jednostavno žele da se priključe i da se dobro zabave u tome što rade. Ovo važi i za decu koja uče novi jezik. Neverovatno je kako im učenje jezika brzo i dobro ide ako se pritom i zabavljaju.

• Bez straha: Ono što je divno kod male dece je to da oni probaju sve bez brige o tome da li to čine ispravno ili ne. Ovo se odnosi i na učenje jezika. Mala deca će se često uključiti i isprobati ono što su naučili bez straha od grešaka. Nestrpljivi su da vide reakciju drugih učenika i odraslih kada izgovore novo-naučene reči. To je uzbudljivo i moćno iskustvo za decu.

• Multi-kulturalnost: Ako se učenje jezika uvede deci od ranog uzrasta, lakše će prihvatiti činjenicu da su dvojezičnost i višejezičnost normalni u svetu. Poznavanje više od jednog jezika ne treba da bude nešto neobično. To je jednostavno jedan od elemenata pripadnosti globalnom društvu. Kada se mala deca izlože drugim jezicima i kulturama kroz knjige, filmove i pesme, imaće priliku da se osećaju udobno odrastajući u svetu gde se jezici i kulture svakodnevno prepliću.

• Prednost u kasnijem životu: Deca koja dobro savladaju više jezika imaju mnogo veće šanse da ostvare uspeh na studijama i u karijeri jer im jezičke veštine daju prednost pri upisu fakulteta i zapošljavanju.

Lokacije

Međunarodne akreditacije

Akreditovani ispitni centar za Euroexam ispite iz nemackog jezika

Član međunarodne jezičke asocijacije

Sertifikovani za podučavanje stranih jezika deci od ranog uzrasta

Akreditovani centar za CELI ispite

Ispitni centar za TOLES ispite iz oblasti pravnog engleskog jezika

Akreditovani ispitni centar Privredne komore Londona

REFERENTNA LISTA